Test jezelf over de bijbel.

09-01-2013 14:30

 

CKV/GLO: Test jezelf
Thema: Bijbel

 

Je maakt deze test voor jezelf, om te bekijken hoeveel je geleerd hebt deze periode. Deze test moet je in je portfolio stoppen!
Veel succes!

1.       Wat wordt er gevierd met kerst?

a)       de wederopstanding van Jezus

b)      de geboorte van Jezus

c)       het feit dat Jezus mensen grote geschenken heeft gegeven

 

 

2.       Welke niet-christelijke elementen zien we nog terug in kerst zoals het nu nog gevierd wordt? Noem er minstens drie.


Kerstboom, cadeaus, coca cola.


 

3.       Christus’ geboorte werd aanvankelijk niet gevierd. Toen de geboorte van Christus een feest werd, is gekozen dit feest in december te vieren. Waarom is december een logische keuze?

Het was oorspronkelijk de zonnewende van de Germanen. Rond 21 december is de zon het verst weg van de aarde en dan zijn de dagen langer.

 

 

4.       Welk Bijbels boek gaat over het ontstaan van de wereld?

a)       Hooglied

b)      Genesis

c)       de Handelingen

d)      Deuteronomium

 

5.       Wat heeft het oude testament met het Jodendom te maken?
De Joden geloven alleen in het eerste testament, voor de geboorte van Jezus en christenen in het tweede testament.

 

6.       Het nieuwe testament beschrijft voornamelijk….

a)      het leven en de daden van Jezus

b)      de manier waarop christenen zouden moeten leven

c)       het verhaal van Mozes

 

7.       Wat betekent het woord ‘Messias’?

Gezalfde of koning

 

8.       Je kunt hieronder een stukje tekst lezen over het nieuwe testament. Hierin wordt het begrip ‘canon’ gebruikt. ‘Canon’ is een algemeen begrip, wat zou dit begrip betekenen?

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Over welke boeken in het Nieuwe Testament thuishoren, de zogeheten canon, zijn eeuwenlang veel discussies gevoerd, zij het dat dit niet met alle Nieuwtestamentische boeken in dezelfde mate het geval was. Zo stond tegen het einde van de tweede eeuw een vrij groot gedeelte ervan reeds praktisch vast zoals de evangeliën, de Handelingen van de Apostelen en de brieven van Paulus. De huidige canon waar men het tegenwoordig wereldwijd over eens is, kreeg in 367 een officieel karakter in de zogenaamde Paasbrief van Athanasius. Na die Paasbrief was er vooral nog discussie over het Bijbelboek Openbaring. (bron: wikipedia)

 

9.       Waarover gaat het laatste boek van het nieuwe testament, de Openbaring van Johannes?

Over de Apocalyps, wat er zal gebeuren wanneer het einde der dagen komt.

 

10.    Wie staan er op dit plaatje?

 

a.        Jezus en Jozef

b.       God en Jezus

c.        Jezus en Judas


 

11.    Noach bouwt een ark waarop hij van alle dieren twee meeneemt. Waarom moet Noach eigenlijk een ark bouwen?

Omdat de wereld zou overstromen

 

12.    Jona wilde de verdorven stad Nineve niet de onheilsboodschap brengen. God strafte hem daarvoor. Wat gebeurt er met Jona?

a)       Hij wordt getroffen door bliksem en komt tot inkeer op een onbewoond eiland.

b)      Hij wordt door zeelieden overboord gegooid en opgeslokt door een walvis.

c)       Hij splijt de zee en loopt naar de stad Tarsis.

 

13.    Waarom vermoord Kaïn Abel?

Hij wilde dieren

 

14.    Wie zijn er op dit plaatje te zien? In de pan zit een rode brij…

 

a)      Jakob en Esau

b)      Kaïn en Abel

c)       Jezus en Petrus


 

 

15.    ‘Naar de filistijnen gaan’. Deze uitdrukking ken je vast wel, maar wat betekent het en waar komt het vandaan?

Uit de bijbel, de fillistijnen waren ongelovigen. Het was een soort dorp en wanneer je daarnaartoe ging, ging je naar de filistijnen. Het betekent verloren gaan op kapot gaan.