Test jezelf

 

Test jezelf CKV                                                                                                                                                                                

1.       Je ziet hieronder het balkon van Romeo en Julia, in welke plaats kun je het vinden?

Verona

 

2.       Wie is de schrijver van Romeo en Julia?

a.William Shakespeare

b.      Jane Austen

c.       Emily Brontë

d.      Nick Hornby

 

3.       Noem zoveel mogelijk films waarin je het verhaal van Romeo en Julia terugziet.


Romeo & Julia , letters to Juliet,


 

4.       Lees de onderstaande dialoog uit Romeo en Julia. Is Romeo en Julia een

a.       Komedie

b.Tragedie

c.       Tragikomedie


CAPULET

But Montague is bound as well as I,
In penalty alike; and 'tis not hard, I think,
For men so old as we to keep the peace.

PARIS

Of honourable reckoning are you both;
And pity 'tis you lived at odds so long.
But now, my lord, what say you to my suit?

CAPULET

But saying o'er what I have said before:
My child is yet a stranger in the world;
She hath not seen the change of fourteen years,
Let two more summers wither in their pride,
Ere we may think her ripe to be a bride.

PARIS

Younger than she are happy mothers made.

CAPULET

And too soon marr'd are those so early made.
The earth hath swallow'd all my hopes but she,
She is the hopeful lady of my earth:
But woo her, gentle Paris, get her heart,
My will to her consent is but a part;
An she agree, within her scope of choice
Lies my consent and fair according voice.
This night I hold an old accustom'd feast,
Whereto I have invited many a guest,
Such as I love; and you, among the store,
One more, most welcome, makes my number more.
At my poor house look to behold this night
Earth-treading stars that make dark heaven light:
Such comfort as do lusty young men feel
When well-apparell'd April on the heel
Of limping winter treads, even such delight
Among fresh female buds shall you this night
Inherit at my house; hear all, all see,
And like her most whose merit most shall be:
Which on more view, of many mine being one
May stand in number, though in reckoning none,
Come, go with me.


5.       Uit het vorige thema, Mythes en Sagen, ken je ook een paar grote liefdes. Welke mythologisch koppel zou je ook als ‘onmogelijke liefde’ kunnen zien?

a.       Zeus en Hera

b.Oprheus en Euredice

c.       Oudipus en Iocaste

 

6.       Wie is Venus?

a.De godin van de liefde

b.      De godin van jacht

c.       De godin van het vuur

 

7.       Wie zie je op het onderstaande embleem?

 


 

a. de aartsengel Gabriël

b. het hulpje van Venus; Cupido

c. de godin van de liefd;e Juno

 

 

 

 

 


 

8.       Welk van de onderstaande subscripto horen bij het plaatje en de tekst?

a.Volwassen Appel en rijpe Peer, sijcht licht ter neer.

b.      Naer haer waeyen, moet ick draeyen.

c.       Dat hier verstickt, daer verquickt.


 

 

 

Indienje minnen wilt, en dat met korte swieren,
En stelt u sinnen noyt op al te jonghe dieren;
Te licht, eylaes! te licht, en dickmael op een spronck,
Wort yemant daer gheseyt; mijn dochter is te jonck.
Een rijper dient u best, daer vrijtje veel gheruster,
Doch meest indien u lief nu krijght een vlugghe suster;
Groen freuyt is wonder tay, ten wil niet vanden tack;
Tast naer een rijpe peer, soo pluckje met ghemack


 

9.       Hoe is valentijnsdag aan zijn naam gekomen en wat heeft het met Valentijnsdag te maken?

Er zijn verschillende theorieën 1 daarvan is dat de oorsprong bij Sint Valentijn ligt. Een jonge romein die werd gemarteld maar weigerde om zijn christendom op te geven. Het verhaal gaat dat hij een briefje achterliet voor een medegevangene. Hij ondertekende het met jouw valentijn.

 

Het andere verhaal gaat over een priester die Valentijn heet.

.